آئین نامه اصلاحی‌ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ،تثبیت استقلال یا نقض آن؟

تاريخ ارسال: 16/4/1388 - 07:31
آئین نامه اصلاحی‌ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ،تثبیت استقلال یا نقض آن؟

     آئین نامه اصلاح لایحه قانونی استقلال وکلامصوب 1388/3/27 رئیس قوه قضائیه که در تاریخ 88/4/7 در روزنامه رسمی منتشر گردید بازتاب متفاوتی در بین حقوقدانان داشت ،برخی ضمن اعلام خطر آنرا در حد تصویب قانون دانسته و معتقدند این لایحه استقلال کانون وکلا را آشکارا نقض ودر مقابل برخی معتقدند استقلال کانون وکلا تثبیت شده وامضای پروانه وکالت توسط قوه قضائیه به اعتبار آن می افزاید.نظر شما بعنوان یک حقوقدان چیست؟