تبریک سال نو

تبریک سال نو


ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام
ای دیده دل از تو دگرگون مادام

وی آنکه بدست توست احوال جهان
حکم فرما که شود، ایام دوستان به کام

به میمنت فرا رسیدن نوروز صمیمانه ترین تبریكات را حضور یكایك شما بزرگواران و همكاران خوب تقدیم  می داریم

از تمام دوستان،خصوصا اعضای گرانقدری كه در این ایام با پیام های تبریك و رهنمودهایشان به نحوی حامی ما بوده اند و نیز در ادامه راه الطاف خالصانه شان را از ما دریغ نخواهند نمود كمال تشكر و سپاسگزاری را داریم و امیدواریم باز هم با حضور گرم و راهنمائیهای سازنده لحظه ای ما را تنها نگذارند و راهگشای مسیری باشند كه در پیمودن آن هماهنگ به سوی تعالی گام خواهیم برداشت ضمن اینكه بر كاستی هایمان آگاهیم و در رفع آنها كوشا و به بخشش شما ارجمندان نیك اندیش امیدواریم.

امیدواریم در سال جدید بتوانیم با مطالب جدید در راستای اهداف متعالی قدمی برداریم و از لحظات ارزشمند دوستی ها به خوبی بهره ببریم و مطمئنا سعی خواهیم نمود با قدرت و ابتكار بیشتر از قبل همراه با مطالب ارزنده تری برگردیم تا همچنان موجبات رضایت خاطر شما عزیزان گرانقدر فراهم شود.
با آرزوی بهترین شادباش ها برای همگی شما
دکتر ناصر سربازی
مدیر سایت

Vekalat.org       Vekalat.com