جعل مدرك فارغ التحصیلی و ارائه آن به مراجع دولتی

جعل مدرك فارغ التحصیلی و ارائه آن به مراجع دولتی

3e92bbb89ae03e0dbaad0bc7839e58fc.jpg

در راهروی دادگاه چند نفری نشسته بودند تا نوبت جلسه دادگاه شان فرا رسد. مدتی نگذشته بود كه جوانی به جلسه دادگاه فراخوانده شد.

قاضی در حضور خبرنگار ما اتهام وی را جعل گواهی موقت فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از سند مجعول عنوان كرد.

مرد جوان در كمال خونسردی به اتهام وارده گوش كرد و در پاسخ به سئوال قاضی كه پرسید: آیا این اتهام را قبول دارید، با لبخندی گفت: خیر، من جعل مدرك نكرده ام.

قاضی سلمان پور رئیس شعبه 102 جزایی دادگستری خراسان شمالی رسیدگی به جزئیات این پرونده را با این سئوال آغاز كرد، قبول دارید در حال حاضر فقط 68 واحد درسی گذرانده اید؟

متهم: بله، 10 واحد دیگر باقی مانده است. وی در ادامه گفت: گواهی پایان تحصیلاتم را جعل نكردم، بلكه مدرك تحصیلی ام را از دانشگاه آزاد واحد ... كه آن جا تحصیل می كردم گرفتم، من حتی فرمت (قالب بندی) گواهی پایان تحصیل را نمی دانستم چگونه است، با این حال چگونه می توانستم آن را جعل كرده باشم؟

وی توضیح داد: زمانی كه این مدرك را كه در پاكت سربسته بود را به مركز اداره دولتی برای استخدام ارائه كردم، گفتند باید از واحد دانشگاهی محل تحصیلم استعلام كنند، پس از گذشت مدتی پاسخ دادند كه مدرك ارائه شده جعلی است.

قاضی: آیا جعل مدرك را قبول دارید؟

متهم: خیر، اگر می خواستم مدارك را جعل كنم، به دانشگاه نمی رفتم و متحمل هزینه نمی شدم، پدرم كارمند... است و ما آبرومندانه زندگی كرده ایم.وی در دفاع از خودش ادامه داد: من فقط 11 واحد تا فارغ التحصیلی فاصله داشتم و هرگز حاضر نبودم زحمتی را كه در 5 ترم تحصیل در دانشگاه كشیده بودم را زیر پا بگذارم.

قاضی: با وجود این كه هنوز فارغ التحصیل نشده بودید، تقاضای صدور گواهی موقت پایان تحصیلات كردید؟

متهم: به دلیل این كه سقف مرخصی تحصیلی ام بالا رفته بود از دانشگاه خواستم گواهی مبنی بر باقی ماندن 11 واحد درسی ارائه دهد.

قاضی: معدل شما طبق استعلام از دانشگاه 11 بوده اما در مدرك جعلی كه شما به مركز ... برای استخدام ارائه دادید، معدل 16 ذكر شده بود، چه پاسخی دارید؟

متهم: من مدركی جعل نكرده ام و اگر اقدامی صورت گرفته توسط واحد دانشگاهی بوده است.

قاضی: آیا می دانید مهم تر از جعل مدرك استفاده از آن است و اصولا شما به منظور استفاده از این مدرك آن را جعل كردید؟

متهم به بی گناهی خود و نداشتن اطلاع از جعل مدرك اصرار می كرد و گفت: مدركی را كه ارائه كرده ام نمی دانستم جعلی است، هیچ وقت نمی خواستم سابقه خود را خراب كنم.

قاضی: به هر حال شما قصد استفاده از مزایای این سند را در سابقه استخدامی خود داشتید ولی تحقق نیافت.

متهم: خیر، مدركی كه به محل كار برای استخدام رسمی ارائه می شود باید مورد استعلام قرار گیرد اما كوتاهی از اداره ... نیز صورت گرفته و آن ها استعلام نكردند و به خواست من این كار انجام شد، پس مشخص می شود اگر من در جعل مدرك دخالت داشتم هرگز درخواست استعلام آن را نمی كردم.

قاضی: اظهارات شما در جلسه بازپرسی به این شرح است: برای گرفتن مدرك به واحد دانشگاهی مراجعه كرد و یكی از دانشجویان كه در آن جا مشغول به كار بود قول داد تاییدیه دروس گذرانده شده را بگیرد.

یك هفته پس از آن پاكت محتوی مدرك را به من دادند و گفتند مورد تایید واحد دانشگاهی است كه من نیز بااستفاده به این موضوع برای ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی اقدام كردم.

قاضی: آیا قادر هستید فردی كه برای شما مدرك جعلی تهیه كرده معرفی كنید.

متهم: شاید، اگر ببینم.

قاضی: اگر بپذیریم شخصی چنین گواهی برای شما تهیه كرده، معرفی نكردن او از سوی شما نشان از مسائل پنهانی بین شما دارد كه حاضر هستید جور آن فرد را نیز خودتان بكشید.

قاضی: ادامه می دهد: طبق اظهارات استعلام مركز... از واحد دانشگاهی مشهد، كه سئوال شده بود آیا گواهی صادر شده برای آقای... اصالت دارد، آن ها پاسخ داده اند خیر چنین گواهی صادر نشده و سوابق ایشان حكایت از فارغ التحصیلی ندارد، قاضی ادامه می دهد: آن ها اتفاقا پس از متوجه شدن این موضوع دستور تعقیب شما را صادر می كنند. دفاعیات شما چیست؟

متهم: من نه جعل مدرك كردم نه از آن استفاده كردم.

قاضی: اگر حتی امضایی كه در گواهی پایان تحصیلات جعلی نباشد، محتویات آن جعلی است. قاضی در این هنگام از متهم می خواهد واقعیت را بگوید.

متهم: واقعیت این است، در حال حاضر سابقه 6 سال خدمت در اداره... زیر سئوال رفته قرار بود وضعیت استخدامی ام به حالت پیمانی تغییر كند، حداكثر حقوقی كه بخواهد در ازای مدرك تحصیلی اضافه شود 100 تا 200 هزار ریال است پس دلیلی نداشت برای این مبلغ، مدرك جعلی ارائه كنم.

قاضی: برای من توجیه پذیر نیست یك واحد دانشگاهی بدون چشم داشت، یا رابطه فامیل و ... گواهی فارغ التحصیل برخلاف واقع صادر كند چه توجیهی دارید؟ مضافا آن كه گواهی صادره موجود در دانشگاه حاكی از وجود مغایرت با متن گواهی مورد ارائه متهم در مركز دولتی می باشد؟

متهم: برای من فرق نمی كرد معدلم 11 باشد یا 16 من فقط از آن ها خواستم تا گواهی مبنی بر تعداد واحدهای باقی مانده را ارائه كنند.

قاضی:توجیه نشدم آن شخص كه به ادعا جاعل بوده چه نفعی از قضیه برده كه برخلاف واقع گواهی صادر كند، طبق بررسی های انجام شده امضا و مهر متعلق به همان واحد دانشگاهی بوده اگر كارشناسی شود چه بسا جاعل خود آن ها باشند؛ اگر مندرجات تغییر كرده، جاعل شمایید ولی اگر تغییر نكرده باشد جاعل دانشگاه است و باید شناسایی شود.قاضی، پرونده و دفاعیات متهم را بررسی می كند و برای احراز واقع و كشف بیشتر حقیقت امر از محل كار و فعالیت متهم (مركز دولتی) كه گواهی مجعول به آن ارائه شده است استعلام فرمائید. شما به سئوالات مختلف دادگاه راجع به نحوه ارائه گواهی تحصیلی از سوی متهم به آن مركز و نیز استعلام آن مركز به واحد دانشگاه محل تحصیل متهم و پاسخ واصله و ... پاسخ دهند.

دادگاه پس از وصول پاسخ استعلام و انجام تحقیقات جامع پیرامون موضوع و تشكیل جلسه دادرسی مجدد و استماع آخرین دفاع مبادرت به صدور رای بر محكومیت متهم مذكور به ارتكاب بزه جعل مدرك فارغ التحصیلی و نیز استفاده از سند مجعول نموده است.

مجازات جعل مدارك فارغ التحصیلی یا تاییدیه ریزنمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات داخل یا خارج از كشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی و نیز استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده 527 قانون مجازات اسلامی حبس از یك ماه تا 3 سال می باشد.